تور ایروان ارمنستان | ویژه بهمن ماه

تور ایروان
تور ایروان
تور ایروان
تور ایروان
تور ایروان
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
118,500,000 ریال
یک تخته
155,500,000 ریال
کودک با تخت
118,500,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
128,500,000 ریال
یک تخته
155,500,000 ریال
کودک با تخت
128,500,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
136,500,000 ریال
یک تخته
165,500,000 ریال
کودک با تخت
136,500,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
144,900,000 ریال
یک تخته
187,500,000 ریال
کودک با تخت
144,900,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
147,500,000 ریال
یک تخته
187,500,000 ریال
کودک با تخت
147,500,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
150,000,000 ریال
یک تخته
195,000,000 ریال
کودک با تخت
150,000,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
153,000,000 ریال
یک تخته
188,000,000 ریال
کودک با تخت
153,000,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
166,900,000 ریال
یک تخته
216,900,000 ریال
کودک با تخت
166,900,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
177,900,000 ریال
یک تخته
248,900,000 ریال
کودک با تخت
177,900,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
177,900,000 ریال
یک تخته
248,900,000 ریال
کودک با تخت
177,900,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
212,500,000 ریال
یک تخته
296,500,000 ریال
کودک با تخت
212,500,000 ریال
کودک بدون تخت
88,900,000 ریال
توضیحات

رزرو تور ایروان از تورجور با بهترین قیمت
نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS