تور کیش 10 الی 13 دی

برای رزرو تور کیش از دزفول با بهترین قیمت می‌توانید روی کمک تورجور حساب کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

شروع قیمت از : 44900000
جاذبه های سفر :


اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
44,900,000 ریال
55,300,000 ریال
44,900,000 ریال
34,200,000 ریال
دوتخته دابل
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
46,500,000 ریال
58,900,000 ریال
46,500,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
Uall
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
47,500,000 ریال
60,900,000 ریال
47,500,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق چهار تخته
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
47,900,000 ریال
60,900,000 ریال
47,900,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
50,500,000 ریال
66,900,000 ریال
50,500,000 ریال
34,200,000 ریال
یک تخته
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
50,500,000 ریال
66,900,000 ریال
50,500,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
52,500,000 ریال
69,600,000 ریال
52,500,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
52,500,000 ریال
69,600,000 ریال
52,500,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
52,900,000 ریال
71,500,000 ریال
52,900,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته ممتاز
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
54,900,000 ریال
75,900,000 ریال
75,900,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
55,900,000 ریال
7,790,000 ریال
55,900,000 ریال
34,200,000 ریال
اتاق دو تخته
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
64,900,000 ریال
94,500,000 ریال
65,900,000 ریال
34,200,000 ریال

مدارک مورد نیاز

    شناسنامه و کارت ملی

اطلاعات سفر


قوانین و مقررات تور

پرداخت کل مبلغ در زمان ثبت نام الزامی است

نظرات
ثبت نظر