تور دبی 8 الی 11 بهمن | ویژه نمایشگاه عرب هلث

رزرو تور دبی ویژه نمایشگاه عرب هلث از سایت تورجور. با تیم ما همراه شوید و تجربه خوبی را رقم بزنید


در صورت درخواست کارت ورودی نمایشگاه مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به تور اضافه می‌شود.

شروع قیمت از : 206500000
جاذبه های سفر :


STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
206,500,000 ریال
262,000,000 ریال
206,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
273,000,000 ریال
212,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
214,000,000 ریال
277,000,000 ریال
214,000,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
221,000,000 ریال
289,500,000 ریال
221,000,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
223,500,000 ریال
285,000,000 ریال
223,500,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
231,500,000 ریال
311,000,000 ریال
231,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
235,500,000 ریال
312,000,000 ریال
235,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
241,000,000 ریال
329,900,000 ریال
241,000,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
256,000,000 ریال
359,000,000 ریال
256,000,000 ریال
115,500,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
268,500,000 ریال
383,500,000 ریال
268,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
271,500,000 ریال
389,900,000 ریال
271,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
275,500,000 ریال
399,000,000 ریال
275,500,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
297,000,000 ریال
426,500,000 ریال
297,000,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
299,900,000 ریال
446,000,000 ریال
299,900,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
303,500,000 ریال
454,000,000 ریال
303,500,000 ریال
115,500,000 ریال
standard
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
309,900,000 ریال
465,500,000 ریال
309,900,000 ریال
115,500,000 ریال
standard
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
332,000,000 ریال
508,000,000 ریال
332,000,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
336,000,000 ریال
518,000,000 ریال
336,000,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
348,500,000 ریال
543,500,000 ریال
348,500,000 ریال
115,500,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
355,900,000 ریال
558,000,000 ریال
355,900,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
358,000,000 ریال
549,000,000 ریال
358,000,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
365,000,000 ریال
576,000,000 ریال
365,000,000 ریال
115,500,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
382,000,000 ریال
609,900,000 ریال
382,000,000 ریال
115,500,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
521,000,000 ریال
888,000,000 ریال
521,000,000 ریال
115,500,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2,565,000,000 ریال
361,000,000 ریال
256,500,000 ریال
115,500,000 ریال

مدارک مورد نیاز

    پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

اطلاعات سفر


قوانین و مقررات تور

قیمت دقیق کودک با تخت با کانتر مربوطه چک شود
پرواز چارتر و غیر قابل استرداد است
جریمه استرداد هتل با کانتر مربوطه چک شود
هزینه نوزاد ۲,۹۹۰,۰۰۰ است

نظرات
ثبت نظر