تور ایروان تفلیس ویژه نوروز

شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
263,300,000 ریال
یک تخته
311,100,000 ریال
کودک با تخت
248,700,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
269,200,000 ریال
یک تخته
322,800,000 ریال
کودک با تخت
248,700,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
271,100,000 ریال
یک تخته
320,800,000 ریال
کودک با تخت
248,700,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
278,900,000 ریال
یک تخته
320,800,000 ریال
کودک با تخت
254,500,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
285,700,000 ریال
یک تخته
346,200,000 ریال
کودک با تخت
248,700,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
296,500,000 ریال
یک تخته
352,000,000 ریال
کودک با تخت
277,900,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
312,100,000 ریال
یک تخته
379,300,000 ریال
کودک با تخت
287,700,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
315,000,000 ریال
یک تخته
396,900,000 ریال
کودک با تخت
277,900,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
321,800,000 ریال
یک تخته
393,000,000 ریال
کودک با تخت
307,200,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
321,800,000 ریال
یک تخته
428,100,000 ریال
کودک با تخت
268,200,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
328,600,000 ریال
یک تخته
412,500,000 ریال
کودک با تخت
264,300,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
335,500,000 ریال
یک تخته
439,800,000 ریال
کودک با تخت
274,000,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: KING
شهر: تفلیس
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
340,300,000 ریال
یک تخته
441,700,000 ریال
کودک با تخت
293,500,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
345,200,000 ریال
یک تخته
432,000,000 ریال
کودک با تخت
289,600,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
345,200,000 ریال
یک تخته
441,700,000 ریال
کودک با تخت
293,500,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
350,100,000 ریال
یک تخته
471,000,000 ریال
کودک با تخت
293,500,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
357,900,000 ریال
یک تخته
480,700,000 ریال
کودک با تخت
342,300,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
362,800,000 ریال
یک تخته
469,000,000 ریال
کودک با تخت
303,300,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
366,700,000 ریال
یک تخته
498,300,000 ریال
کودک با تخت
283,800,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
384,200,000 ریال
یک تخته
515,800,000 ریال
کودک با تخت
276,000,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: تفلیس
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
409,600,000 ریال
یک تخته
566,500,000 ریال
کودک با تخت
354,000,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
451,500,000 ریال
یک تخته
636,700,000 ریال
کودک با تخت
326,700,000 ریال
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
توضیحات

برای رزرو تور ایروان تفلیس ویژه نوروز می‌توانید از طریق سایت تورجور اقدا کنید.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر

قوانین و مقررات

پرداخت نیمی از مبلغ در زمان ثبت نام ضروری است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS