تور ایروان تفلیس ویژه نوروز

برای رزرو تور ایروان تفلیس ویژه نوروز می‌توانید از طریق سایت تورجور اقدا کنید.

شروع قیمت از : 26.330.000
جاذبه های سفر :


STANDARD ROOM
BB
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
263,300,000 ریال
311,100,000 ریال
248,700,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
269,200,000 ریال
322,800,000 ریال
248,700,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
271,100,000 ریال
320,800,000 ریال
248,700,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
ATU
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
278,900,000 ریال
320,800,000 ریال
254,500,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOOM
BB
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
285,700,000 ریال
346,200,000 ریال
248,700,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
296,500,000 ریال
352,000,000 ریال
277,900,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
312,100,000 ریال
379,300,000 ریال
287,700,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
315,000,000 ریال
396,900,000 ریال
277,900,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
321,800,000 ریال
393,000,000 ریال
307,200,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
321,800,000 ریال
428,100,000 ریال
268,200,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
HB
Standard room
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
328,600,000 ریال
412,500,000 ریال
264,300,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD
HB
Standard Room
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
335,500,000 ریال
439,800,000 ریال
274,000,000 ریال
212,500,000 ریال
KING
HB
Standard Room
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
340,300,000 ریال
441,700,000 ریال
293,500,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
345,200,000 ریال
432,000,000 ریال
289,600,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
345,200,000 ریال
441,700,000 ریال
293,500,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
350,100,000 ریال
471,000,000 ریال
293,500,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
357,900,000 ریال
480,700,000 ریال
342,300,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
362,800,000 ریال
469,000,000 ریال
303,300,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
366,700,000 ریال
498,300,000 ریال
283,800,000 ریال
212,500,000 ریال
Standard room
BB
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
384,200,000 ریال
515,800,000 ریال
276,000,000 ریال
212,500,000 ریال
Standard room
BB
Standard Room
Uall
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
409,600,000 ریال
566,500,000 ریال
354,000,000 ریال
212,500,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
451,500,000 ریال
636,700,000 ریال
326,700,000 ریال
212,500,000 ریال

مدارک مورد نیاز

    پاسپورت معتبر

اطلاعات سفر


قوانین و مقررات تور

پرداخت نیمی از مبلغ در زمان ثبت نام ضروری است

نظرات
ثبت نظر