تور ایروان ارمنستان | ویژه بهمن ماه

رزرو تور ایروان از تورجور با بهترین قیمت
شروع قیمت از : 11,850,0000
جاذبه های سفر :


STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
118,500,000 ریال
155,500,000 ریال
118,500,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
128,500,000 ریال
155,500,000 ریال
128,500,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
136,500,000 ریال
165,500,000 ریال
136,500,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
144,900,000 ریال
187,500,000 ریال
144,900,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
147,500,000 ریال
187,500,000 ریال
147,500,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
150,000,000 ریال
195,000,000 ریال
150,000,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
153,000,000 ریال
188,000,000 ریال
153,000,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
166,900,000 ریال
216,900,000 ریال
166,900,000 ریال
88,900,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
177,900,000 ریال
248,900,000 ریال
177,900,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
177,900,000 ریال
248,900,000 ریال
177,900,000 ریال
88,900,000 ریال
STANDARD ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
212,500,000 ریال
296,500,000 ریال
212,500,000 ریال
88,900,000 ریال

مدارک مورد نیاز


اطلاعات سفر

۴ شنبه هر هفته

15:35 تهران ایروان
۱۳:۳۵ ایروان تهران

۲۵ بهمن طبق پکیج
۱۸ بهمن ۲,۵۰۰,۰۰۰ افزایش
۴ و ۱۱ بهمن ۸۰۰,۰۰۰ افزایش


قوانین و مقررات تور


نظرات
ثبت نظر