تور استانبول 6 شب | 14 الی 20 دی

رزرو تور استانبول از تورجور

شروع قیمت از : 129,300,000
جاذبه های سفر :


Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
129,300,000 ریال
163,600,000 ریال
126,200,000 ریال
14,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
134,000,000 ریال
173,000,000 ریال
148,000,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
143,400,000 ریال
191,700,000 ریال
126,200,000 ریال
14,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
147,000,000 ریال
200,100,000 ریال
125,200,000 ریال
14,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
151,200,000 ریال
207,300,000 ریال
126,200,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
157,400,000 ریال
219,800,000 ریال
123,100,000 ریال
14,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
163,600,000 ریال
232,300,000 ریال
141,800,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
244,800,000 ریال
126,200,000 ریال
14,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
171,400,000 ریال
247,900,000 ریال
135,600,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
173,000,000 ریال
251,000,000 ریال
126,200,000 ریال
14,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
173,000,000 ریال
251,000,000 ریال
129,300,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
177,700,000 ریال
260,400,000 ریال
129,300,000 ریال
14,000,000 ریال
STD LAND VIEW
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
182,400,000 ریال
269,700,000 ریال
144,900,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
182,400,000 ریال
269,700,000 ریال
129,300,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
197,600,000 ریال
300,200,000 ریال
187,300,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
203,700,000 ریال
311,500,000 ریال
150,700,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
214,600,000 ریال
332,100,000 ریال
158,600,000 ریال
14,000,000 ریال
STD LAND VIEW
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
248,900,000 ریال
402,800,000 ریال
214,700,000 ریال
14,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
267,000,000 ریال
403,800,000 ریال
181,500,000 ریال
14,000,000 ریال

مدارک مورد نیاز

    همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار الزامی میباشد.

اطلاعات سفر


قوانین و مقررات تور


نظرات
ثبت نظر